గుంటూరులో సిఎంఆర్ ప్రారంభం

గుంటూరు నగరం లోని CMR షాపింగ్ మాల్ ను ప్రముఖ నటుడు వెంకటేష్ ఆదివారం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూరు 2వ నగర MLA మోదుగుల వేణుగోపాలరెడ్డి, మహిళా

Read more