77 శాతం వాటా..16 బిలియన్ డాలర్లు

77 శాతం వాటా..16 బిలియన్ డాలర్లు..ఇదీ వాల్ మార్ట్-ఫ్లిప్ కార్డ్ డీల్..దీంతో అత్యంత గరిష్ట వాటా ఫ్లిఫ్ కార్ట్ ను వాల్ మార్ట్ తన వశం చేసుకుంది.

Read more