ప్రజల సొమ్ముతో తెలుగుదేశం ప్రచారం

జన్మభూమి సభల వల్ల ఒరుగుతున్నదేమిటి.. నిలదీస్తున్న ప్రజలకు ఏం సమాధానం చెబుతారు ? రావాలి జగన్‌.. కావాలి జగన్‌ కార్యక్రమంలో బాలినేని జన్మభూమి సభలంటూ ప్రజల సొమ్ముతో పార్టీ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు !

Read more