‘స్పాట్’ భత్యం కోసం నిరీక్షణ

స్పాట్ వాల్యూ భత్యం కోసం ఒంగోలులోని శర్మ కళాశాల వద్ద నిరీక్షిస్తున్న ప్రయివేటు కళాశాలల్లో పనిచేస్తున్న అధ్యాపకులు. చిత్రంలో అధ్యాపకులు డాక్టర్ నూకతోటి రవికుమార్, నందనవనం శివకుమార్ తదితరులు ఉన్నారు.

Read more