సెకనులో లక్ష సినిమాలు డౌన్ లోడ్

ఒకటి కాదు..రెండు కాదు..ఏకంగా లక్ష సినిమాలు ఒకేసారి డౌన్ లోడ్ చేసుకునే అవకాశం..ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఎలా సాధ్యమనుకుంటున్నారా..! అమెరికాలో కొత్తగా కనిపెడుతున్న కంప్యూటర్ స్పీడ్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో చెప్పటానికి ఉదాహరణగా

Read more