రంగుల ఆర్ట్స్ గ్యాలరీ సమ్మర్ క్యాంప్

ప్రారంభమైన తరగతులు
డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్ తో పాటు
వివిధ కోర్సుల్లో శిక్షణ

సమ్మర్ క్యాంప్ లో విద్యార్థులు, గ్యాలరీ నిర్వాహకురాలు రంగుల సంధ్య

ఒంగోలులోని రంగుల ఆర్ట్స్ గ్యాలరీ సమ్మర్ క్యాంప్ ప్రారంభమైంది. వివిధ కోర్సుల్లో విద్యార్థులు నైపుణ్యం, మెళుకువలతో కూడిన తమ సృజనశీలతకు మరింత పదును పెడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్యాలరీ నిర్వాహకురాలు రంగుల సంధ్య ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.  డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, హ్యాండ్ రైటింగ్, సంగీతం, నృత్యం, కీ బోర్డులో ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఉదయం 9 నుంచి 11 గంటల వరకు, సాయంత్రం 4 నుంచి 8 గంటల వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలకు రంగుల ఆర్ట్స్ గ్యాలరీ, బెతూన్ నర్సింగ్ హోం ఎదురు, మంగమూరు డొంక, ఒంగోలు, మొబైల్ నెంబరు 9948477950,
ఇ.మెయిల్ sandha.rangula@gmail.com ను సంప్రదించాలని కోరారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *