గంటాను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలి

కార్పోరేట్ కళాశాలలో జరుగుతున్న వరస అతమహత్యాలకు బాధ్యత వహించి నారాయణ విద్యాసంస్థల చైర్మన్ మంత్రి నారాయణను విద్యాశాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాస లను మంత్రి వర్గం నుండి తొలగించాలని ఎస్.ఎఫ్.ఐ మరియు పి.డి.ఎస్.యు ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు లోని చేర్చి సెంటర్లో దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *