ఇసిజి అందచేసిన రమేష్ హాస్పటల్స్

ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు లోని మంత్రి శిద్దా రాఘవరావు నివాసంలో దర్శి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో రోగుల సౌకర్యార్థం ఈసీజీ యంత్రాన్ని అందచేసిన రమేష్ హాస్పిటల్స్ యాజమాన్యం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *