హిజ్రాలకు అండగా అరుణ

వాళ్ళు హిజ్రాలే కావచ్చు. వారివలన కొంతమందికి ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉండవచ్చు. కానీ బలవంతంగా వారిని వ్యభిచారం చెయ్యమని గొడవచెయ్యకూడదుగా …ఒకడు అలాగే చేసి పైగా ఆమెమీదనే ఫిర్యాదు చేశాడు. అయితే, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వాళ్లకు మద్దతుగా వచ్చి పోలీసుస్టేషన్లలో నిజం చెప్పారు. వారందరికీ మద్దతుగా మా స్వచ్చంద సంస్థ (ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళాభ్యుదయ సమితి..APMAS) అండగా నిలిచింది. నేను కూడా వారి తరపున పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళి వాస్తవాలు వివరించి అండగా నిలబడ్డాను. హిజ్రాలు కూడా మనుషులే. వారి పట్ల మానవత్వంలో వ్యవహరిద్దాం. 

టి.అరుణ
ఎ.పి మహిళాభ్యుదయ సమితి

Hits: 98

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *