శ్వేతగులాబి ఆవిష్కరణ

నెల్లూరు టౌన్ హాలులో మంగళవారం డాక్టర్ ఈదూరు సుధాకర్ రచించిన శ్వేతగులాబి కవితా సంపుటిని ఆవిష్కరిస్తున్న ప్రముఖ రచయిత యండమూరి వీరేంద్రనాధ్, వేదికపై ప్రముఖ రచయిత ఈతకోట సుబ్బారావు తదితరులు ఉన్నారు.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *