పోలీస్ స్టేషన్లను సందర్శించిన ఎస్పీ

ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ సిద్దార్ద్ కౌశిల్ శుక్రవారం చినగంజా, మద్దిపాడు పోలీస్ స్టేషన్లను సందర్శించిన దృశ్యాలు..

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *