మానసిక ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

నేడు మానసిక ఆరోగ్య దినం అందరికీ మానసిక ఆరోగ్యం నిజం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం 2021 ప్రధాన నినాదం – అసమానతలు లేని

Read more

వ్యాక్సిన్ తోనే రేబిస్ వ్యాధి నివారణ

వ్యాక్సిన్ తోనే రేబిస్ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా అరికట్టవచ్చు. కుక్క కాటుకు గురై నిర్లక్ష్యం వహిస్తే మాత్రం ప్రాణానికే ప్రమాదం రేబిస్ అనేది రేబిస్ అనే వైరస్

Read more