బైడెన్ కు బూస్టర్ డోస్

అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కోవిడ్ బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్నారు. వైట్ హౌజ్ లో ఆయన ఫైజర్ టీకా మూడో డోసు తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మొదటి రెండు డోసులు తీసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాలేదని బైడెన్ తెలిపారు. అర్హత ఉన్న వారు బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని అన్నారు. అమెరికాలో ఇప్పటివరకు కనీసం ఒక్కడోసు తీసుకున్న వారు 77 శాతంగా ఉన్నారని బైడెన్ చెప్పారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.