నాయకన్న తీరానికి చేరాడు

గల్లంతైన మత్స్యకారుల్లో మృతిచెందాడనుకున్న వంక నాయకన్న ప్రాణాలతో సముద్ర తీరం చేరుకున్నాడు, మంత్రి డాక్టర్ అప్పలరాజు ఆదేశాల మేరకు ఇచ్చాపురం నుండి భవనపాడు వరకు తీరప్రాంతాలలో మత్స్యకారులు పాగా వేసి నాయకన్న జాడను తెలుసుకున్నారు. నాయకన్నకు బోట్ ఫ్యాన్ కాలికి తగిలి తీవ్ర గాయం అయింది. నాయకన్న తీరానికి చేరుకోగానే అంబులన్సులో పలాస ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.